Ellingsberg Regnskap AS       

Autorisert Regnskapsførerselskap

Daglig leder Autorisert Regnskapsfører Ole Anders E. Ellingsberg 

Forsinkelsesrente mv

                                                           
Startside Opp Gamle prisavtaler Konsulenttjenester Om Fakturaen Forsinkelsesrente mv

 

Opp

En side om forsinkelsesrente og purregebyr.

Om purregebyr:

Bruker den som satsen som til hvert tid er det vanlige standardpurregebyret i Norge. En standard som det fleste andre som f.eks. Telenor bruker.

I 2012 var den på 62 kr og kommer til å bruke det inntil jeg kjenner til ny sats. PS Skal ikke på plusses mva på dette da det ikke regnes som mvapliktig omsetning.)

Gamle satser var:

2010: 60,-

2011: 61,-

PS: Legger normalt til et purregebyr for hver gang jeg må purre på hver av de opprinnelige fakturaene eller rentenotaene. Bruker purregebyr i de tilfeller jeg purrer skriftelig eller per epost på den enkelte faktura som stod ubetalt på purredatoen. Har praksis med å ilegge purregebyr viss jeg har ventet til minst 14 dager etter kunden skal ha betalt min faktura eller forrige purring. Bruker å vente med å purre på nytt minst 14 nye dager siden forfall eller forrige purring. Dette for å være sikker på at kundene mine har hatt 14 dager fra de mottok brevet til jeg purrer igjen, dette for å tilfredsstille forbrukerombudet m.fl. som vil ha en periode på minimum 14 dager mellom mottak og mulig purring.

Ilagt purregebyr blir tatt med på senere vanlig faktura eller egen faktura ved en senere anledning.

 

Om forsinkelsesrente:

Dette er det som før ofte ble kalt morarenter. Har normalt minimum 10 dagers forfallstid, men regulerer opp antall dager med kreditt opp viss fakturaene postes for mange dager etter fakturadatoen enn normalt slik at faktisk forfalltid blir omtrent 10 dager fra postdato. Men deretter fra forfall på forsinket betaling beregner jeg så forsinkelsesrente etter samme % sats per år som Finansdepartementet fastsetter i forskrift. Som regel beregner jeg ikke noen rente viss betalt kun noen få dager over forfallsdato. Det er adgang til å beregne lavere rente men ikke høyere.

Om rentesats per år:    (Nå f.o.m. 1/1/2012 er den fastsatt til 8,75 %)

Den blir fastsatt hver 6. måned av Finansdepartementet og gjelder i 6 og 6 måneder. Periodene begynner 1/1 og 1/7 hvert år. Her er en link til forskriften som er gjeldende nå: http://www.regjeringen.no/nn/dep/fin/Dokument/Lover-og-reglar/Forskrifter/2007/Forskrift-om-renter-ved-forsinket-betali.html?id=494812&epslanguage=NO-NY

Hos finansdepartementet finnes det også en rentekalkulator om du ønsker å sjekke utregningen mine med eller regne ut forsinkelses rente på en av dine kunder. Jeg bruker den selv når det er snakk om regninger som har stått så lenge ubetalte at de strekker seg over to eller flere 6 måneders perioder med forskjellige prosentsatser. Her er linken: http://www.regjeringen.no/nn/dep/fin/Tema/Renter/Kalkulator-for-forsinkelsesrenten.html?id=475428&epslanguage=NO-NY

Historiske rentesatser (Hentet fra siden til Finansdepartementet):

Etter 1/1/2004 er forsinkelsesrentesatsen blitt regulert den 1/1 og 1/7, dvs. hvert halvår. Men før dette var den på 12 % per år helt frem til 31/12/2003 da det kom ny lov som sa den skulle reguleres hvert halvår i forhold til styringsrenten i Norges Bank og pluss minst 7 prosentpoeng. I hvert fall gjaldt 12 % for helt tilbake til minst 1/1/1994 som er det tidligste tidspunktet som jeg kjenner til når det gjelder morarente/forsinkelsesrentesatser. Se ellers to avsnitt lenger oppe for link til forskriften.

Tabell over historiske Rentesatser fra 2004 til 1/7/2010:

Problemer med å regne ut renter på betalingsforsinkelse? Bruke kalkulatoren til Finansdepartementet som jeg har lagt inn link til litt høyere på siden her.

F.o.m.    1/1/2012:    8,75 % per år        (Neste regulering er f.o.m. 1/7/2012)

-------------------------------------------

F.o.m.    1/7/2011:    9,25 %

F.o.m.    1/1/2011:    9 %

-------------------------------------------

F.o.m.    1/7/2010:    9 %

F.o.m.    1/1/2010:    8,75 %

-------------------------------------------

F.o.m.    1/7/2009:    8,25 %

F.o.m.    1/1/2009:    10 %

-------------------------------------------

F.o.m.    1/7/2008:    12,75 %

F.o.m.    1/1/2008:    12,25 %

-------------------------------------------

F.o.m.    1/7/2007:    11,5 %

F.o.m.    1/1/2007:    10,5 %

-------------------------------------------

F.o.m.    1/7/2006:    9,75 %

F.o.m.    1/1/2006:    9,25 %

-------------------------------------------

F.o.m.    1/7/2005:    9 %

F.o.m.    1/1/2005:    8,75 %

-------------------------------------------

F.o.m.    1/7/2004:    8,75 %

F.o.m.    1/1/2004:    9,25 %

-------------------------------------------

T.o.m.    31/12/2003:    12 %

 

Hit Counter

 

Startside ] Opp ]

Copyright © 2003 Ellingsberg Regnskap
Sist endret: 19/1/2011 Hit Counter