Ellingsberg Regnskap AS       

Autorisert Regnskapsførerselskap

Daglig leder Autorisert Regnskapsfører Ole Anders E. Ellingsberg 

Gamle prisavtaler

                                                           
Startside Opp Gamle prisavtaler Konsulenttjenester Om Fakturaen Forsinkelsesrente mv

 

Opp

Informasjon til kunder med gamle prisavtaler datert før 1/1/10:

Gamle kunder følger egne timepriser som i blant kan avvike fra pristilbudet som gjelder nye kunder. For konkret prisnivå for dere dette gjelder se siste faktura for løpende oppdrag eller siste "brev om endring av timepris" fra sist nyttår og forrige nyttår angående endringer og ikke påbegynte regnskapsår. Viss spørsmål ta kontakt med kontoret.

PS: Ang. tidligere kunder i Bygland Rekneskapslag: Se i bunnen av siden.

 

Hvordan og når endres timeprisen:

Prisene blir regulert ved nyttår for eksisterende kunder og det tas da hensyn til prisutviklingen på tilsvarende tjenester, og prisnivået ellers i bransjen og distriktet. Ellers tas det hensyn til konsumprisindeksen, lønnsutviklingen og kostnadsutviklingen ellers utenom lønn. Alle prisendringen gjelder da for arbeid på det kommende regnskapsåret (dvs. regnskap for det kalenderåret som begynner på første nyttårsdag). Men eventuelt etterarbeid som f.eks. kopiering av dokumentasjon ol. på eldre regnskapsår enn det foregående faktureres på ny timepris.

 

PS: Ang. tidligere kunder i Bygland Rekneskapslag:

Medlemmer av Bygland Regnskapslag pr 1/7/2008 følger etter egen avtale av 27/11/2008 mellom Ellingsberg Regnskap, Siri's Regnskapskontor og Bygland Rekneskapslag en egen lavere timepris enn nye kunder ellers blir tilbudt selv om pristilbudet til de enkelte medlemmene er datert senere enn 1/10/08 da avtalene ble inngått. Medlemmer i Bygland Rekneskapslag kan kontakte hos direkte for mer informasjon eller vente på og lese et eget informasjonsskriv som ble sendt ut i 2008 fra oss og Bygland Rekneskapslag i fellesskap.

    Fra januar 2010 følger tidligere medlemmer av Bygland Rekneskapslag vanlig pris på kontoret for "gamle" kunder ("gamle" kunder har en lavere timepris enn nye kunder blir tilbudet pr dags dato) uten noe kontorpåslag for kontorhold i Bygland Kommune. Dette pga av at avtalen er sagt opp mellom Styret i Bygland Rekneskapslag og Ellingsberg regnskap og alle kunder som ønsker det derfor kunne fortsette på like vilkår som mine andre gamle kunder har å kontoret. Dette vil gi en litt lavere pris for Byglendingene i 2010 enn gammel avtale med påslag for kontorhold. Dette pga av at kontorholdspåslaget burde vært satt opp ganske mye for 2009 og utover for å kompensere for mye lavere omsetning i 2008 og utover på de tidligere kundene i Bygland Rekneskapslag enn antatt ved inngåelsen med kontrakten med Styret i Bygland Rekneskapslag. Fra 2011 så har det heller ikke kontor på Bygland og nåværende kunder vil bli betjent fra kontoret i Vennesla og med hjemmebesøk om nødvendig.

Hit Counter

 

Startside ] Opp ]

Copyright © 2003 Ellingsberg Regnskap
Sist endret: 19/1/2011 Hit Counter